Algemene voorwaarden

Onderwerpen

Verrassend Valencia behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

1 – Algemeen

1-1 Bij het plaatsen van een bestelling op de Verrassend Valencia webshop, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
1-2 Het recht ligt bij Verrassend Valencia om de algemene voorwaarden te wijzigen.
1-3 Afbeeldingen, gegevens en kleuren op de Verrassend Valencia webshop zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn voor een schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

2 – Productinformatie

2-1 De productinformatie is een indicatie en geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

3 – Bestelling, overeenkomst, betaling en levering

3-1 Een koopovereenkomst tussen Verrassend Valencia en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst en de bestelling is verstuurd door Verrassend Valencia.
3-2 Nadat Verrassend Valencia een bestelling heeft ontvangen, krijgt de klant per e-mail een opdrachtbevestiging.
3-3 Verrassend Valencia heeft het recht een bestelling of opdracht zonder opgave van reden te annuleren.
3-4 Een betaling vindt plaats met iDEAL, Bancontact, creditcard of PayPal.

4 – Prijzen

4-1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4-2 Alle prijzen op de Verrassend Valencia webshop zijn onder voorbehoud van zetfouten.

5 – Klantgegevens

5-1 Bij bestelling worden de klantgegevens opgenomen in het Verrassend Valencia bestand. Deze worden niet verstrekt aan derden.

6 – Klachten

6-1 De klant dient bij ontvangst via e-mail de artikelen te controleren. Wanneer het artikel verkeerd of incompleet is, kan de klant dit per e-mail melden aan Verrassend Valencia door een e-mail te versturen naar info@verrassendvalencia.nl.
6-2 Als de klacht van de klant gegrond wordt bevonden, vervangt Verrassend Valencia het artikel kosteloos.

7 – Overmacht

7-1 Verrassend Valencia is niet aansprakelijk wanneer een verbintenis niet kan worden nagekomen door overmacht.
7-2 Onder overmacht vallen een vreemde oorzaak/omstandigheid, vertragingen door leveranciers, internetstoring (ook bij e-mailverkeer), moeilijkheden in het vervoer, werkstakingen, overheidsmaatregelingen, nalatigheid van leveranciers/fabrikanten, ziekte van personeel.
7-3 Verrassend Valencia heeft het recht om in het geval van overmacht de verplichting op te schorten of te ontbinden. In deze gevallen is Verrassend Valencia niet aansprakelijk en is het behouden schadevergoeding te betalen.

8 – Annuleren van tours

8-1 Het is mogelijk om kosteloos, maximaal 24 uur van te voren onze groepstours* te annuleren.
8-2 Als je korter dan 24 uur van te voren annuleert, zal Verrassend Valencia het volledige bedrag in rekening brengen.
8-3 Voor privé tours geldt dat deze zeven kalenderdagen van tevoren kosteloos kunnen worden geannuleerd, daarna wordt er 15% aan administratiekosten in rekening gebracht. Annuleer je korter dan 48 uur van te voren, dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.
8-4 Een groepstour gaat door bij minimaal zes personen. Mocht de groep door een annulering kleiner worden dan zes personen, zal de tour helaas niet doorgaan. Hiervoor is Verrassend Valencia niet aansprakelijk.
8-5 Met slecht weer (hevige regenval) kunnen fietstours geannuleerd worden. Dit wordt beslist door Verrassend Valencia. Er kan een tour op een ander moment worden gepland of een wandeltour voor in de plaats komen of in het laatste geval.

*Onder groepstours verstaan wij tours die op standaard tijdstippen plaatsvinden, bijvoorbeeld de fiets- of wandeltour en die niet als privétour geboekt zijn.

9 – Betaling van tours

9-1 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden (dit staat aangegeven op alle facturen).
9-2 Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald, behoudt Verrassend Valencia te allen tijde het recht om 3% administratiekosten in rekening te brengen over de totale factuur.

10 – Disclaimer

Verrassend Valencia sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VerrassendValencia.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Verrassend Valencia te kunnen raadplegen. Tevens sluit Verrassend Valencia alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de (web)links die zijn opgenomen op Verrassend Valencia.

Deze site is auteursrechtelijk beschermd en de informatie op deze website mag niet worden gekopieerd.
© Verrassend Valencia

Opgemaakt te Valencia per 23 oktober 2015
Gewijzigd per 7 februari 2022